Simulació dels trajectes realitzats per les línies de bus a Barcelona

Font: TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

  • almost 5 years ago
More info

Datasets in use

  • public 2.55K rows almost 5 years ago
  • public 107K rows almost 5 years ago

More from Juanjo Vidal