Simulació dels trajectes realitzats per les línies de bus a Barcelona

Font: TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

  • about 4 years ago
More info

Datasets in use

  • public 2.55K rows about 4 years ago
  • public 107K rows about 4 years ago

More from Juanjo Vidal